Læger

 

 

 

 

Praksis 008

Kirsten Ulstrup
Speciallæge i almen medicin. Indtrådt i praksis 1. juli 2006

 Praksis 005
Kristine Schjerning.
Speciallæge i almen medicin. Indtrådt i praksis 1. januar 2018
Praksis 013
Line Nolting, læge i introduktionsstilling i almen medicin
001
Rikke Toft Bak Andreasen
Uddannelslæge.  Ansat 1.3-31.8.16 som led i videreuddannelsen til praktiserende læge.  Fra september fortættes uddannelsen på sygehus, men Rikke er tilbage her i praksis en dag hver måned indtil 1.3.2019 hvor Rikke igen skal være her et halvt år.
Du kan stadig bestille tider hos Rikke men kun ved telefonisk henvendelse, da Rikke kun er her en dag hver måned. Aktuelt er Rikke dog på barsel frem til marts 2018.